ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đây là một bước để đáp ứng thủ tục, giấy tờ cho gian hàng của bạn có thể lên Mall. Đây là công việc có liên quan đến pháp lý, vì vậy khiến bạn gặp nhiều khó khăn và không biết đầu đầu từ đâu, hơn nữa thời gian chờ đợi khá dài để Cục sở hữu trí tuệ hoàn tất xử lý giấy tờ.

tối ưu & hoàn thiện SETUP GIAN HÀNGChưa nắm rõ yêu cầu, thủ tục đăng ký nhãn hiệu.Chưa biết bắt đầu đăng ký thương hiệu từ đâu.Khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục, pháp lý.Mất nhiều thời gian đợi xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ.

HQ ECOM MANG TỚI GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BẠN GẶP PHẢI

tư vấn đăng ký nhãn hiệu

 Kết nối với luật sư tư vấn, đăng ký thương hiệu giúp bạn.
Hoàn tất tờ khai đăng ký nhãn hiệu trong 1-3 ngày làm việc.
Hoàn tất tờ chấp nhận đơn ký nhãn hiệu trong 30 ngày làm việc.

GÓI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Gói đăng ký nhãn hiệu tiêu chuẩn
Sau 3 ngày nhận tờ khai.
Sau 90 ngày nhận tờ chấp nhận đơn.
4.000.000 VNĐ/nhóm thương hiệu
Gói đăng ký nhãn hiệu cấp tốc
Sau 3 ngày nhận tờ khai.
Sau 30 ngày nhận tờ chấp nhận đơn.
7.000.000 VNĐ/nhóm thương hiệu

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC HQECOM